Integritetspolicy

Välkommen till DörrTema Sverige AB integritetspolicy
   
GDPR

I den här policyn beskriver vi hur DörrTema Sverige AB, på denna sida benämnt som Dörrtema eller vi, behandlar dina personuppgifter. 
Vänligen, läs igenom vår integritetspolicy noga så att du kan fatta ett välgrundat beslut om din framtida relation med oss.
Du samtycker till denna integritetspolicy och vår behandling av personuppgifter genom att registrera dig som kund hos oss eller i övrigt använda vår webbplats och tjänster.
Dörrtema tar den personliga integriteten på stort allvar. 
Vi har som mål att du som besökare och användare av vår webbplats och tjänster ska känna dig trygg att dina personuppgifter respekteras och behandlas på ett korrekt sätt. 
Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast kommer användas för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa uppgifter raderas direkt, annan information sparas olika lång tid beroende på vad informationen ska användas till och vad lagen kräver.

Vi tror på säkerhet och transparens, därför har vi gjort det enklare för dig som kund att ta kontroll över det som lagen gäller.
Du finner våra GDPR-verktyg här: https://www.dorrtema.se/gdpr-tools/

All behandling och insamling av personuppgifter inom Dörrtema i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter som du lämnar när du på olika sätt har kontakt med oss. Detta inkluderar information som lämnas i samband med:

 • inköp på vår e-handel
 • inköp via våra säljare och mail
 • kundregistrering på Dörrtema.se
 • eventuella kundnöjdhetsundersökningar
 • eventuella kundevenemang
 • prenumeration på våra tjänster eller begär er tjänster och/eller information från oss
 • eventuella reklamationer där vi vid behov kan komma att spara och registrera korrespondensen

Informationen som lämnas kan inkludera ditt namn, e-postadress, kontaktadress, telefonnummer, organisationsnummer, inköp och transaktioner du genomför hos oss och eventuell ytterligare information som du tillhandahåller.

Utöver detta kan vi komma att samla in information om dina besök på vår webbplats genom cookies för att skydda och förbättra oss. I vissa fall kan vi också samla in uppgifter från kreditupplysningsföretag.

Vårt ändamål med personuppgifter
Den information som vi samlar in från dig kan komma att behandlas för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna administrera och fullgöra vårt avtal med dig
 • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har beställt
 • För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal och gällande lagstiftning
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt med oss
 • För att administrera och anpassa direktmarknadsföring till de kunder som har begärt att få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs
 • För att förbättra vår support och ditt behov av hjälp
 • För att utveckla produkter och tjänster från oss
I vissa fall kan information samlas in innan ett avtal ingås för att vi ska kunna vidta åtgärder som en kund begärt.

På våra webbplatser har vi placerat så kallade ”cookies” där vi samlar in användarstatistik om din dator eller enhet, IP-adress, operativsystem, webbläsare och dina besök. Denna statistik används för att förhindra bedrägerier och hjälper oss att underhålla, utveckla och förbättra webbplatsernas prestanda, interaktionsdesign, layout och navigering. Mer information om cookies och hur du blockerar användningen av cookies finns i vår cookiepolicy.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part
I normala fall förmedlar vi aldrig personligt identifierbar information vidare till utomstående parter, med undantag för betrodd tredjepart som stöttar oss att driva vår webbplats eller vårt företag.
Betrodd tredjepart måste godkänna kravet att hålla informationen konfidentiell innan de får tillgång till informationen.

Vid vissa omständigheter kan Dörrtema behöva att delge dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift enligt lag, myndighetsbeslut eller tillämpa våra försäljningsvillkor.

Vi kan också i vissa fall anse det nödvändigt att ge information om dina personuppgifter till kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande företag.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Vi på Dörrtema vidtar en rad olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
All information du lämnar till oss lagras på säkra servrar. Vår hemsida och e-handel är krypterad med SSL-teknik för att nå en högre grad av säkerhet och för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet.

För att få full tillgång till vår e-handel har vi gett dig ett lösenord. Du som kund ansvarar för att hålla detta lösenord hemligt och att inte dela lösenordet med någon.

Direktmarknadsföring
I samband med kundregistrering på vår webbsida har du som kund möjlighet att ange om du vill få marknadsföring i form av nyhetsbrev och andra utskick via e-post som vi tror kan vara av intresse för dig.
Om du redan är kund kan vi också komma att kontakta dig per e-post med nyhetsbrev eller annan information om varor och tjänster, om du inte redan har motsatt dig mottagande av sådan information.

Avregistrering direktmarknadsföring
Avregistrering av direktmarknadsföring görs med fördel per e-post till info@dorrtema.se. Ett annat alternativ är att leta upp ett tidigare utskick från oss och klicka på ”avsluta prenumeration” längst ner i mailet.
Avregistreringsmailet bör innehålla uppgift om namn, företag och den e-postadress avregistreringen gäller för att säkerställa avregistreringen.

Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke
En privatperson har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Dörrtema behandlar.
En sådan begäran om registerutdrag skall göras skriftligt och vara undertecknad av den sökande.
Den skall också innehålla uppgift om förnamn, efternamn, personnummer, kundnummer samt eventuellt uppgift om någon specifik information som du behöver.

Begäran sänds till:

DörrTema 
Värmevägen 10
283 43 OSBY

Observera att Dörrtema ej kan behandla begäran av registerutdrag via telefon. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan har inkommit till Dörrtema.

Begäran om rättelse av personuppgift eller återkallelse av samtycke görs till info@dorrtema.se eller per telefon 0479-51102

Ändringar i vår integritetspolicy
Dörrtema äger rätt att göra ändringar i denna integritetspolicy och/eller i våra försäljningsvillkor löpande.
En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.dorrtema.se.
Om det i framtiden sker större förändringar i denna integritetspolicy kan du komma att meddelas detta via e-post.

Personuppgiftsansvarig
DörrTema i Sverige AB , org-nr. 559134-6670, Värmevägen 10, 283 43 OSBY ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom Dörrtema.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen.
Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare.
Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kan funktioner på webbplatser sluta att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.
Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Google.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout